REKLAMACIJE

VAŽNA NAPOMENA:
Molimo Vas da obratiti pažnju na razliku izmedju ZAMENE i REKLAMACIJE.
Ukoliko ste nakon prijema artikla utvrdili da Vam artikal iz bilo kog razloga ne odgovara, tada postupite po uputstvu za ZAMENU ARTIKALA.

Ukoliko želite da podnesete reklamaciju za artikal koji ste kupili u maloprodajnom objektu, neophodno je da sa fiskalnim računom ili drugim dokazom o kupovini, i artiklom koji reklamirate, odete u maloprodajni objekat gde ste obavili kupovinu - u prodavnici ćete dobiti detaljna uputstva i pomoć oko podnošenja reklamacije.

PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU REŠAVANJA REKLAMACIJA PUTEM SAJTA

Član 1.

Ovim pravilnikom trgovac uređuje način, uslove i postupak rešavanja prigovora (reklamacije) potrošača zbog nesaobraznosti robe kupljene putem sajta Beosport.com, kao i ovlašćenja, obaveze i odgovornosti trgovca u pogledu ostvarivanja prava potrošača na prigovor.

Član 2.

Potrošač, u smislu ovog pravilnika, jeste svaki građanin koji putem interneta na sajtu Beosport.com izvrši kupovinu.

Član 3.

Potrošač ima pravo reklamacije na kupljeni proizvod u roku od dve godine od dana kupovine.

Član 4.

Zahtev za reklamaciju može se dostaviti poštom na adresu direkcije Beo-Sport System d.o.o., Viline vode 47, 11000 Beograd, sa naznakom: Za službu reklamacija.

Troškove dostave snosi kupac.

Prilikom podnošenja zahteva za reklamaciju potrošač je dužan da:

a. Reklamirani artikal dostavi zajedno sa dokazom o kupovini – računom.

b. Dostavi popunjen reklamacioni list, koji je moguće preuzeti na sledećem linku - REKLAMACIONI LIST

c. U reklamacionom listu potrebno je navesti razlog za reklamiranje robe i željeni način rešavanja.

Član 5.

Osnovanost zahteva za reklamaciju utvrđuje nadležna komisija. Odgovor na izjavljenu reklamaciju, potrošaču će biti poslat u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije. Rok za rešavanje reklamacije ne može biti duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu, od dana podnošenja reklamacije.

Član 6.

U slučaju osnovanosti prigovora i njegovog prihvatanja od strane trgovca, Potrošač ima pravo po sopstvenom izboru na:

a. Zamenu kupljenog proizvoda sa nedostatkom, za nov ispravan proizvod ili otklanjanje nedostatka na proizvodu - ukoliko je to moguće.

b. Vraćanje uplaćenog iznosa prema priloženom računu, u slučaju kada otklanjanje nesaobraznosti nije moguće - povrat novca potrošaču izvršiće se elektronskim putem na tekući račun potrošača, u roku od 15 dana od dana reklamacije.

Član 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 21.09.2014.